Творча спадщина В.О.Сухомлинського у діалозі з актуальними проблемами сучасної освіти

Наприкінці січня, у рамках відзначення 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського,  в навчальному закладі були проведені  педагогічні читання: «Творча спадщина В.О.Сухомлинського у діалозі з актуальними проблемами сучасної освіти».

Василь Сухомлинський – видатний педагог сучасності. З його іменем пов’язане збагачення і піднесення педагогічної науки ХХ століття. Вивчення та популяризація педагогічних ідей видатного українського педагога – почесне та відповідальне завдання  будь-якого педагогічного колективу.

В.О. Сухомлинський придавав велике значення вихованню і становленню справжньої Людини, Громадянина, Спеціаліста, Вчителя-гуманіста. Він називав учительську професію людинознавством, а об’єкт праці найдорожче у світі – людина, найтонші сфери духовного життя особистості, що формується: “Радість творчої праці, повнота життя завдяки творчості – до цього прагне кожна культурна, освічена людина.

итання про те, як розкрити свої здібності в благородній справі виховання молодого покоління, як знайти себе в цій, одній із найцікавіших, найблагородніших, найгуманніших спеціальностей – хвилююче питання”.
Під час проведення педагогічних читань, з метою пошуку відповідей на поставлені питання, викладачами були підготовлені такі доповіді:

–        Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського ;
–        Філософія педагогіки Сухомлинського і нова реальність;
–        Творче впровадження спадщини В.О.Сухомлинського в сучасну педагогічну практику;
–        Особистісно орієнтоване виховання на основі педагогічних ідей В.Сухомлинського;
–        Формування студента – мислителя у творчій спадщині В.О.Сухомлинського;
–        Патріотичне і громадянське виховання в творчій спадщині В.Сухомлинського;
–        Роль книги в духовному житті дитини;
–        Творче використання ідей В.Сухомлинського у школах сприяння здоров’я.

Педагогічна спадщина мудрого учителя – цілюще джерело педагогічних ідей, рекомендацій, знахідок і добрих порад. А наша задача піднятися до неї і серцем, і розумом.