Гуртожиток

Положення про гуртожиток

Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку

Договір найму житлового приміщення в гуртожитку

Інформація для студентів і батьків щодо поселення до гуртожитку

ГуртожитокКЗ «Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж» ЧОР забезпечує своїх студентів гуртожитком на 150 місць. Гуртожиток призначений для проживання на період навчання іногородніх студентів, а також слухачів підготовчих курсів, абітурієнтів.

Гуртожиток забезпечений всією необхідною інфраструктурою для належних умов проживання ( є гаряча, холодна вода, електричні плити, душ, санітарні кімнати, спортивні кімнати, кімната відпочинку, кімнати для прання та сушіння білизни).

Студенти мають можливість проживати у двох-чотирьох місних кімнатах.

Для навчання та проведення дозвілля в гуртожитку проведений Інтернет.

Активно діє студентське самоврядування гуртожитку. Студентське самоврядування гуртожитку тісно співпрацює з адміністрацією коледжу.

Щомісяця проводяться засідання студентської ради гуртожитку, де розглядаються питання побуту, дозвілля студентів тощо.

Систематично проводяться рейди-перевірки санітарного стану кімнат і місць спільного користування, а також дотримання студентами гігієнічних норм. На екранах чистоти виставляються оцінки, на основі яких проводиться конкурс на кращу кімнату гуртожитку.

Для мешканців гуртожитків організовуються різноманітні конкурсні програми, вечори відпочинку, зустрічі із фахівцями.

З метою формування потреби у здоровому способі життя мешканці гуртожитку залучаються до занять фізичною культурою та спортом, проводяться змагання з волейболу між командами хлопців і дівчат.

Виховна робота в гуртожитках є невід’ємною складовою виховного процесу, який здійснюється в коледжі.

Вихователь контролює та забезпечує дотримання мешканцями гуртожитку «Положення про студентський гуртожиток та Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку коледжу».

Робота зі студентами починається з моменту їх поселення. Приділяється максимальна увага щодо якнайшвидшої їх адаптації до нових умов проживання, дотримання правил внутрішнього розпорядку, формування смаку щодо створення затишку та впорядкування інтер’єру кімнати.

Щоденно студентів в гуртожитку відвідують чергові викладачі, які допомагають в організації правильного розпорядку дня, слідкують за дотриманням санітарних норм в кімнатах.

Середовище гуртожитку, з одного боку, загартовує, дисциплінує характер молодої людини, надає їй можливість набуття життєвого досвіду та навичок самостійного дорослого життя, виховує вміння відповідати за своє здоров’я, вчинки, а з іншого – формує колективізм, надає досвід співіснування в колективі, можливість відчуття ролі й значення дружньої підтримки і взаємоповаги між людьми.

Найкраще реалізуються завдання виховного характеру в тісній взаємодії вихователя та батьків. Вихователь не лише ознайомлює батьків з побутовими умовами в гуртожитку, аналізує поведінку своїх підопічних, але і проводить з ними індивідуальні бесіди. Проводиться робота по профілактиці правопорушень, запобіганню шкідливим звичкам, рекомендації по подоланню конфліктних ситуацій, вихованню культури поведінки в суспільстві і студентському середовищі.

Особлива увага звертається на студентів пільгових категорій. З ними постійно проводяться індивідуальні бесіди на різну тематику, вони знаходяться під постійним педагогічним контролем.

У роботі постійно використовуються різні форми і методи, поєднуються масові, групові форми виховання з індивідуальною роботою та врахуванням вікових особливостей студентів і рівень їх вихованості.

Станом на 01 січня 2022 року вільних місць у гуртожитках – 30.

Місячна плата за проживання у гуртожитку з 1 січня 2022 року – 604 грн.

Реквізити для оплати за гуртожиток:
КЗ «Новгород – Сіверський фаховий медичний коледж» ЧОР
Код ЄДРПОУ 02011735
р/р UA388201720314281003202040855
МФО 820172
ДКСУ м. Київ