Циклова комісія  природничо-наукових дисциплін

Голова комісії

Бурико Олена Миколаївна

Голова циклової комісії природничо – наукової підготовки.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,

викладач анатомії та фізіології;

 

 

 

Склад комісії:

Гудлевський Павло Степанович

Спеціаліст І категорії, викладач фармакології та медичної рецептури і латинської мови з медичною термінологією;

 

 
 

 

Коленченко Олена Миколаївна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач біології та мед біології;

 

 
 

 
 

Самусенко Тетяна Юріївна

спеціаліст І категорії, викладач медичної хімії;

 
 

 
 

 

Кущ Федір Васильович

спеціаліст II категорії, викладач патоморфології та патофізіології;

 

 
 

 

Каток Тетяна Іванівна

спеціаліст II категорії, викладач соціальної медицини

 

 
 

 

Основні напрямки роботи комісії:

  1. Формувати висококваліфікованого молодшого спеціаліста з високим рівнем загальнолюдської культури, толерантності, громадської свідомості.

  1. Забезпечити запровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу, які максимально відповідають вимогам сьогодення.

  1. Продовжити роботу по залученню педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента.

  1. Розширити спектр видавничої продукції викладачами комісії з метою популяризації навчально-методичних досягнень та обміну досвідом.

Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів, щодо наукової організації навчального процесу, спрямованих на поліпшення якості знань студентів, ознайомлення з методами викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних і практичних занять.

Головна мета циклової комісії – спрямувати роботу на реалізацію навчально-методичної проблеми:

«Застосування інноваційних технологій навчання, необхідних для формування системи компетенцій молодшого спеціаліста в процесі вивчення науково-природничих дисциплін»

Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

  • навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання й виховання студентів;

  • методичної роботи кожного викладача – члена комісії;

  • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів; вивчення, узагальнення і розповсюдження кращого педагогічного досвіду та застосування нових освітніх технологій;

  • удосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;

  • організація самостійної роботи студентів тощо.