Навчальні програми

Лікувальна справа

1. Основи філософських знань

2. Культурологія

4. Українська мова (за професійним спрямуванням)

5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Англійська мова. Французька мова

5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Німецька мова

6. Основи правознавства

8. Соціологія

9. Основи економічної теорії

10. Основи латинської мови з медичною термінологією

11. Основи загальної та медичної психології

12. Основи медичної інформатики

13. Анатомія людини

14. Фізіологія

15. Патоморфологія та патофізіологія

16. Фармакологія та медична рецептура

17. Медична хімія

18. Мікробіологія

19. Основи екології та профілактичної медицини

21. Медична біологія

22. Основи біологічної фізики та медична апаратура

23. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

24. Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка

25. Внутрішня медицина

26. Хірургія

27. Педіатрія

28. Акушерство

29. Гінекологія

30. Стоматологічні захворювання

31. Дерматологія та венерологія

32. Інфектологія

33. Анестезіологія та реаніматологія

34. Оториноларингологія

35. Офтальмологія

36. Неврологія

37. Психіатрія та наркологія

38. Медична та соціальна реабілітація

39. Сімейна медицина

40. Онкологія

41. Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина

42. Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї

43. Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій

44. Епідеміологія

46. Невідкладні стани у внутрішній медицині

47. Невідкладні стани в хірургії

48. Невідкладні стани в педіатрії

49. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології

Сестринська справа

1. Основи філософських знань_1638949523

2. Культурологія

4. Українська мова (за професійним спрямуванням)_1638949523

5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Англійська мава. Французька мова

5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Німецька мова_1638949523

6. Основи правознавства_1638949523

8. Соціологія_1638949523

9. Основи економічної теорії_1638949523

10. Основи латинської мови з медичною термінологією_1638949523

11. Основи психології та міжособове спілкування

12. Основи медичної інформатики_1638949523

13. Анатомія людини_1638949523

14. Фізіологія_1638949523

15. Патоморфологія та патофізіологія_1638949523

16. Фармакологія та медична рецептура_1638949523

17. Медична хімія_1638949523

18. Мікробіологія_1638949523

19. Основи екології та профілактичної медицини_1638949523

21. Медична біологія_1638949523

22. Основи біологічної фізики та медична апаратура_1638949523

23. Ріст і розвиток людини

24. Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї

25. Історія медицини та медсестринства

26. Основи медсестринства

27. Медсестринство у внутрішній медицині

28. Медсестринство в хірургії

29. Медсестринство в педіатрії

30. Медсестринство в акушерстві

31. Медсестринство в гінекології

32. Медсестринство в інфектології

33. Медсестринство в офтальмології

34. Медсестринство в оториноларингології

35. Медсестринство в онкології

36. Медсестринство в дерматології та венерології

37. Медсестринство в сімейній медицині

38. Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині

39. Медсестринство в неврології

40. Медсестринство в психіатрії і наркології

41. Громадське здоров’я та громадське медсестринство

42. Медсестринська етика і деонтологія

43. Медична та соціальна реабілітація

44. Анестезіологія та реаніматологія

45. Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій