Перелік документів

Під час подання заяви в паперовій формі вступник

пред’являє особисто оригінали:

 • Документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»(свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2022 року);
 • військово-облікового документа ( у військовозобовязанихвійськових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених цими Правилами прийому);
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, та/або на участь у конкурсі за квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).
 • Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.
 • Якщо з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа ( у військовозобовязанихвійськових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього (іноземного документа про освіту);
 • копію сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених цими Правилами прийому);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.