Освітньо-професійні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ фаховий молодший бакалавр, 2022

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА СЕСТРИНСЬКА СПРАВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ фаховий молодший бакалавр, 2022

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ фаховий молодший бакалавр 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА СЕСТРИНСЬКА СПРАВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ фаховий молодший бакалавр 

Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки фахових молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти