Освітньо-професійні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ фаховий молодший бакалавр

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА СЕСТРИНСЬКА СПРАВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ фаховий молодший бакалавр

Освітня програма Новгород-Сіверського медичного училища для студентів І-ІІ курсів Спеціалізацій Лікувальна справа та Сестринська справа  (базова)

Освітня програма Сестринська справа

Освітня програма Лікувальна справа