Методичне об’єднання керівників навчальних груп

Методичне об'єднання керівників навчальних груп

Методичне об’єднання керівників груп
працює над проблемою:

«Формування патріотичної, всебічно розвиненої, компетентної, толерантної особистості студента шляхом впровадження інноваційних технологій виховання»

Завдання:

 •  впровадження інноваційних форм та методів виховної роботи;
 • реалізація завдань Концепції національно-патріотичного виховання молоді;
 • удосконалення науково-методичного рівня організації виховної роботи в навчальному закладі;
 •  вивчення й узагальнення кращого досвіду керівників груп;
 • здійснення комплексного підходу до організації виховного процесу в студентських групах.

Основний зміст роботи:

 • вдосконалення методичного й наукового рівня виховної роботи в навчальному закладі;
 • систематичне поповнення педагогічних і професійних знань керівників груп;
 • вдосконалення методичного забезпечення роботи керівників груп та вихователя гуртожитку;
 • забезпечення відповідного рівня проведення виховних заходів в студентських групах;
 • впровадження колективних творчих справ;
 • допомога керівникам груп у процесі розробки та втілення в життя заходів, спрямованих на покращення успішності та якості підготовки спеціалістів, впровадження інноваційних форм та методів організації позааудиторної роботи для формування всебічно розвиненої соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації;
 • організація діагностичних і консультативних заходів з метою постійної підтримки керівників груп у розв’язанні складних професійних ситуацій.

Склад
методичного об`єднання керівників груп
(2021-22 навчальний рік)

Голова методичного об`єднання – Юдицька Зоя Яківна

1 Аф група – Дорожко Тетяна Іванівна

2 Аф група – Косачова Людмила Миколаївна

3 Аф група – Юдицька Зоя Яківна

4 Аф група – Коленченко Олена Анатоліївна

1 Ас групаПіскун-Сулім Ірина Миколаївна

1 Бс група – Тарапон Ніна Василівна

2 Ас группа – Коблевська Оксана Василівна

3 Ас, 2 Бс группа – Бурико Олена Миколаївна

4 Ас, 3 Бс группа – Довгорук Лариса Петрівна