Методичне об’єднання керівників навчальних груп

Методичне об'єднання керівників навчальних груп

Склад
методичного об`єднання керівників навчальних груп
(2020-21 навчальний рік)

 Голова методичного об`єднання – Юдицька Зоя Яківна

 

1-Аф група Косачова Л.М.

2-Аф група Юдицька З.Я.

3-Аф група Коленченко О.А.

4-Аф група Дорожко Т.І.

1-Ас група Коблевська О.В.

1-Бс група Бурико О.М.

2-Ас група, Макаренко М.В. 2-Бс група

3-Ас група Довгорук Л.П.

3-Бс група Тарапон Н.В. 4-Ас група

Методичне об’єднання керівників навчальних груп

працює над проблемою:

«Формування патріотичної, всебічно розвиненої, компетентної, толерантної особистості студента шляхом впровадження інноваційних технологій виховання».

Завдання:

 

впровадження інноваційних форм та методів виховної роботи;

реалізація завдань Концепції національно-патріотичного виховання молоді;

впровадження громадянської освіти;

удосконалення науково-методичного рівня організації виховної роботи в навчальному закладі;

вивчення й узагальнення кращого досвіду керівників груп;

здійснення комплексного підходу до організації виховного процесу в студентських групах.

Основний зміст роботи:

удосконалення методичного й наукового рівня виховної роботи в навчальному закладі;

систематичне поповнення педагогічних і професійних знань керівників навчальних груп;

вдосконалення методичного забезпечення роботи керівників груп;

забезпечення відповідного рівня проведення виховних заходів в студентських групах;

впровадження колективних творчих справ;

створення сприятливих умов для реалізації громадянської освіти.