Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Голова комісії

Дорожко Тетяна Іванівна

Викладач української мови та літератури, спеціаліст І категорії, працює над методичною проблемою: «Забезпечення психолого-педагогічних умов, необхідних для формування мовленнєвих компетенцій в умовах білінгвізму».

 

 

Склад комісії:

Недашківська Ярослава Вікторівна,

викладач зарубіжної літератури, викладач-методист, працює над методичною проблемою: «Інтегровані заняття як засіб розвитку особистості»

 

 

 

Вронський Володимир Олександрович,

викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії, працює над методичною проблемою: «Застосування інноваційних технологій, необхідних для формування системи компетенцій молодших спеціалістів в процесі вивчення англійської мови»

     Соколов Ігор Васильович,

викладач фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, працює над методичною проблемою: «Використання різних форм і методів навчальної діяльності, формування свідомого ставлення студентів до власного здоров’я»

  Пузан Галина Олександрівна,

викладач математики, спеціаліст ІІ категорії, працює над методичною проблемою: «Використання інноваційних технологій навчання для формування та розвитку життєвих компетентностей особистості при вивченні математики»

   Гарбуз Ігор Михайлович,

викладач фізики, астрономії, захисту Вітчизни, спеціаліст І категорії, працює над методичною проблемою: «Компетентністний підхід як умова формування пізнавальної самостійності студентів у навчанні фізики»

   Піскун-Сулім Ірина Миколаївна,

викладач інформатики, спеціаліст, працює над методичною проблемою: «Активізація творчого потенціалу студентів для формування системи компетенцій молодшого спеціаліста в процесі вивчення інформатики»

Основні напрямки роботи комісії:

  1. Удосконалення організаційних форм навчання студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій як засіб підвищення якості знань студентів.
  2. Постійне підвищення професійного рівня педагогічної майстерності викладачів.
  3. Вирішення проблеми адаптації студентів нового набору відповідно до можливостей та індивідуальних здібностей кожного студента.
  4. Удосконалення особистісно-орієнтовної освіти, розвитку і удосконалення форм та методів навчально-дослідницької роботи з обдарованою молоддю (реалізація Програми «Обдаровані діти»)
  5. Упровадження «Програми розвитку та міжпредметної інтеграції гуманітарних дисциплін», «Програми розвитку української мови», «Програми розвитку української мови за професійним спрямуванням», «Програми розвитку фізвиховання», «Програми фізико-математичної освіти в училищі»,«Програми хіміко-біологічної освіти в училищі», «Програми розвитку іншомовної освіти в училищі», «Програми розвитку предмету Історія України», «Програми літературної освіти в училищі».

Основні здобутки циклової комісії:

Методична проблема,  над якою працює циклова комісія загальноосвітніх дисциплін:

«Застосування інноваційних технологій навчання, необхідних для формування системи компетенцій молодшого спеціаліста в процесі вивчення загальноосвітніх дисциплін».

Викладачами циклової комісії визначені такі питання, що стоять на контролі циклової комісії: ефективне використання Державної програми  «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці», підвищення якості знань студентів шляхом упровадження інформаційно-комунікативних технологій, реалізація міжпредметних інтеграційних лекцій та бінарних занять як засіб наступності та узгодженості предметів  загальноосвітнього, загальномедичного та клінічного циклів, контроль за удосконаленням та перебудовою методичних матеріалів згідно з навчальними програмами, залучення  здібних студентів до розв’язання наукових проблем, що реалізуються в навчальному процесі та в позанавчальний час, удосконалення комп’ютерних методів контролю знань, педагогічна підтримка обдарованих студентів, формування ключових компетентностей, в тому числі здоров’язберігаючої, правової, громадянської. Широке застосування інтеграційних процесів (бінарні заняття, конкурси студентських презентацій, міждисциплінарні проекти з біології-медичної біології, фізики-біофізики, хімії-медичної хімії, екологічні проекти, пошуково-дослідницька робота студентів) сприяє підвищенню мотивації  навчальної діяльності студентів та якості знань.

У рамках школи педагогічної майстерності було проведено ряд засідань  та відкритих занять по виробленню основних напрямків роботи педагогічного колективу щодо підвищення якості освіти шляхом упровадження інформаційних технологій, продемонстровані можливості сучасної лекції у ВНЗ. Викладачі циклової комісії застосовують інтерактивні методи навчання, що сприяють підвищенню ефективності занять та якості знань студентів

Згідно з планом  роботи циклової комісії та з метою розвитку зацікавленості студентів до предметів, формування позитивної мотивації  проводяться  місячники, декади з предметів, в планах проведення яких відкриті заняття, позакласні заходи, олімпіади, конкурси з предметів, робота над проектами, пошуково-дослідницька робота студентів.

Робота творчої групи по вихованню здорового способу життя, що працює в рамках циклової комісії, спрямована на формування свідомої мотивації до здорового способу життя, проведення дослідження щодо рівня фізичного здоров’я студентів. Спортсмени училища беруть участь  в міських, районних та обласних змаганнях. Активно проводять Дні здоров’я, веселі старти, щороку  беруть участь в акціях, фестивалях  «Молодь обирає здоров’я», туристичних походах.

Викладачі ЦК постійно працюють над підвищенням педагогічної майстерності, ведуть науково-дослідну роботу, беруть участь у конференціях різного рівня; за активну й творчу педагогічну діяльність, компетентність і професійну майстерність вони були нагороджені грамотами та листами подяки міського та обласного рівнів, мають сертифікати учасників всеукраїнських та міжнародних конференцій

Все це свідчить про те, що в училищі створена творча атмосфера для професійного зростання викладачів. А їх професійні досягнення  підкреслюють рівень їх можливостей по створенню комфортних умов для навчання і виховання студентів, забезпечення високого рівня професійної підготовки, розвитку їх творчості та формування особистісних якостей.