Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Методична проблема циклової комісії

«Поєднання професійної спрямованості і формування духовного світогляду студентської молоді, виховання їх на національних традиціях українського народу і людства в цілому».

Основними завданнями циклової комісії є: оптимізація викладання загальноосвітніх дисциплін відповідно до нових навчальних планів та широке використання новітніх педагогічних технологій, формування розвиненої, соціально-активної особистості, яка долучається до загальнолюдських цінностей, досягнень світової культури, сприймає ідеали гуманізму і демократії, активно бере участь у перетворенні суспільства з почуттям відповідальності за свою долю, а також долю своєї країни.

Портфоліо циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

Портфоліо циклової комісії загальноосвітніх дисциплін