Випускаюча циклова комісія професійної та практичної підготовки спеціальності 223 Медсестринство

Випускаюча циклова комісія професійної та практичної підготовки спеціальності 223 Медсестринство

Випускаюча циклова комісія професійної та практичної підготовки спеціальності 223 Медсестринство

Методична проблема циклової комісії

«Забезпечення якості професійної освіти шляхом підвищення педагогічної майстерності викладача випускаючої циклової комісії професійної та практичної підготовки спеціальності 223 Медсестринство»

Основними завданнями циклової комісії є:

 • Удосконалення та систематизація інформаційних технологій.
 • Підвищення якості знань студентів шляхом удосконалення та впровадження сучасних методів навчання.
 • Удосконалення системи рейтингового оцінювання рівня знань та вмінь студентів.
 • Реалізація заходів, щодо ліквідації недоліків, виявлених в ході проведення державних іспитів.
 • Підвищення якості виконання практичних навичок, тренінгових занять, системи ситуативного моделювання.
 • Систематизація базового рівня підготовки спеціалістів згідно Галузевих Стандартів вищої освіти України.
 • Вивчення наказів МОЗ України та впровадження їх в навчальних процес.
 • Удосконалення роботи з обдарованими студентами.
 • Вивчення досвіду роботи кращих викладачів.
 • Організація творчої та пошукової роботи.
 • Розвиток творчої активності викладачів, професійної компетентності, духовності, відповідальності за результати своєї праці.

Портфоліо випускаючої циклової комісії професійної та практичної підготовки спеціальності 223 Медсестринство