Випускаюча циклова комісія  професійної та практичної підготовки спеціалізації Сестринська справа

Голова комісії

Демиденко Віра Іванівна

Викладач медсестринства в інфектології, спеціаліст І кваліфікаційної категорії

Працює над науково-методичною проблемою «Використання інноваційних технологій навчання з метою формування професійних вмінь і навичок на заняттях Медсестринство в інфектології»

 

 

Склад комісії:

Вайнер Ніна Миколаївна

Викладач медсестринства в педіатрії, спеціаліст вищої категорії

Працює над науково-методичною проблемою «Використання інноваційних технологій навчання в процесі формування професійних вмінь та навичок на заняттях Медсестринство в педіатрії»

 

 

 

Домоцький Сергій Олександрович

Викладач медсестринства в хірургії, спеціаліст І кваліфікаційної категорії

Працює над науково-методичною проблемою «Використання інноваційних технологій навчання в процесі формування фахових компетентностей при вивченні предмета Медсестринство в хірургії»

 

 

 

Коблевська Оксана Василівна

Викладач основ сестринської справи, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії

Працює над науково-методичною проблемою «Використання інноваційних технологій навчання в процесі формування професійних вмінь та навичок, формування соціально-мобільної особистості майбутньої медичної сестри»

 

 

 

Новик Оксана Володимирівна

Викладач медсестринства в неврології, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії

Працює над науково-методичною проблемою «Використання інноваційних технологій навчання в процесі формування професійних вмінь, навичок та комунікативних компетентностей майбутніх медичних сестер»

 

 

 

Тарапон Ніна Василівна

Викладач історії медицини та медсестринства, спеціаліст вищої категорії

Працює над науково-методичною проблемою «Використання інноваційних технологій навчання в процесі формування професійних вмінь і навичок та етико-деонтологічної підготовки медичних сестер»

 

 

 

Макаренко Марина Вікторівна

Викладач основ сестринської справи

Працює над науково-методичною проблемою «Використання інноваційних технологій навчання в процесі формування професійних вмінь і навичок, формування фахових компетентностей медичної сестри»

 

 

 

Крутенко Надія Михайлівна

Викладач медсестринства в акушерстві та гінекології

Працює над науково-методичною проблемою «Формування професійних вмінь, навичок, фахових комунікативних компетентностей у студентів шляхом використання інноваційних технологій навчання»

 

 

 

Дмітрієва Раїса Петрівна

Викладач медсестринства у внутрішній медицині. Лікар фтізіатр

 

 

 

 

Капран Любов Миколаївна

Викладач медсестринства у внутрішній медицині, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії

Працює над проблемою «Використання інноваційних технологій навчання – запорука успіху якісної підготовки медичних сестер»

 

 

 

Недашківська Галина Іванівна
Викладач медсестринства у внутрішній медицині. Лікар кардіолог

Науково-методична проблема комісії:

«Використання інноваційних технологій навчання в процесі формування професійних вмінь і навичок та формування соціально-мобільної особистості».

Основні напрямки роботи комісії:

1. Удосконалення та систематизація інформаційних технологій.

2. Підвищення якості знань студентів шляхом удосконалення та впровадження сучасних методів навчання.

3. Удосконалення системи рейтингового оцінювання рівня знань та вмінь студентів.

4. Реалізація заходів, щодо ліквідації недоліків, виявлених в ході проведення державних іспитів.

5. Підвищення якості виконання практичних навичок, тренінгових занять, системи ситуативного моделювання.

6. Систематизація базового рівня підготовки спеціалістів згідно Галузевих Стандартів вищої освіти України.

7. Вивчення наказів МОЗ України та впровадження їх в навчальних процес.

8. Удосконалення роботи з обдарованими студентами.

9. Вивчення досвіду роботи кращих викладачів.

10. Організація творчої та пошукової роботи.

11. Розвиток творчої активності викладачів, професійної компетентності, духовності, відповідальності за результати своєї праці.