Відкрите практичне заняття з англійської мови за професійним спрямуванням в 4-Ас групі

Наприкінці І навчального семестру викладачем іноземної мови за професійним спрямуванням Довгорук Л.П. було проведене відкрите практичне заняття з англійської мови за професійним спрямуванням в 4-Ас групі на тему: «Догляд за пацієнтом у післяопераційний період. Хірургічне обладнання. Об’єктний інфінітивний комплекс».

Вивчення даної теми дозволило студентам випускного курсу визначити особливості догляду за хворим у післяопераційний період та певне хірургічне обладнання; уміти компетентно висловлюватися щодо основ нагляду за пацієнтом у післяопераційний період; складати діалоги, типові ситуації повсякденного життя з використанням мовних моделей; розповідати про роботу хірургічного відділення; підтримувати бесіду по запропонованій темі; вдосконалити навички щодо вірного вживання об’єктного інфінітивного комплексу.

Мета та цілі заняття, що були поставлені на початку заняття, були досягнуті. Студенти оволоділи тематичною лексикою заняття; вдосконалили свої навички монологічного та діалогічного мовлення на рівні мікровисловлювання; практикувалися здійснювати ознайомче читання тексту та визначати найважливішу інформацію; вдосконалили навички аудіювання та вміння щодо роботи з медичним текстом; відповідали на запитання щодо змісту тексту; тренувалися підтверджувати або заперечувати свою відповідь за допомогою певних виразів; практикувалися у вживанні об’єктного інфінітивного комплексу.

Практична діяльність на занятті сприяла  розвитку мовленнєвих здібностей студентів, навичкам самостійної роботи студентів  з додатковою літературою (медичними словниками); розвивала психологічні якості та творчі здібності студентів; формувала лінгвістичне та медичне мислення студентів як майбутніх фахівців; розвивала готовність студентів до участі в англомовному спілкуванні та до подальшої самоосвіти в галузі володіння англійською мовою; виховувала у студентів почуття відповідальності за здоров’я пацієнтів, повагу та любов до обраної спеціальності.

Використання різноманітних методів та прийомів навчання; робота з фонетичним, лексичним та граматичним матеріалом із застосуванням презентацій та відеоматеріалів; бесіда; випереджальне завдання; робота з роздатковим  матеріалом; ділова гра; робота з тематичними текстом та післятекстовими завданнями; робота з підручником та медичним словником; монологічне та діалогічне мовлення; робота в парах; робота в малих групах; «Мікрофон», «Мозковий штурм» та взаємозв’язок з іншими дисциплінами (Медсестринство в хірургії, українська мова)  дозволило зробити вказане заняття цікавим та інноваційним.