Природні методи планування сім’ї. Невідкладна контрацепція

Викладачем дисципліни «Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї» Тамарою Василівною Никифоренко було проведено відкрите практичне заняття на тему: «Природні методи планування сім’ї. Невідкладна контрацепція» для студентів ІV курсу спеціальність Лікувальна справа. На практичному занятті викладач вдався до ігрового, інтерактивного навчання, адже, як писав неперевершений письменник Є. Гуцало, “людський розум – інтересна бестія, так і прагне гри”. Під час заняття викладач використав метод ділової гри та метод «Шість капелюхів».

Метод ділової гри виражається у здібності до аналізу виробничих ситуацій, постановки, вирішення та обґрунтування суб’єктивно нових професійних завдань для студентів. Специфічною особливістю і перевагою ділової гри як методу навчання є активізація групових процесів за допомогою направленого моделювання функціонально-рольових відносин реальної діяльності. «Шість капелюхів мислення», в процесі вирішення практичних завдань, допомагають впоратися з емоціями, розгубленістю і плутаниною. «Метод шести капелюхів мислення» допомагає подолати ці труднощі шляхом поділу процесу мислення на шість різних режимів, кожен з яких представлений у вигляді метафоричного капелюха певного кольору. Подібний розподіл робить мислення більш зосередженим і стійким і вчить нас оперувати різними його аспектами по черзі.