Методи діагностики інфекційних хвороб

Медсестринський процес при інфекційних хворобах
Бінарне заняття з інфектології та основ медсестринства провели викладачі Демиденко В.І. та Коблевська О.В..

Тема заняття була «Методи діагностики інфекційних хвороб. Медсестринський процес при інфекційних хворобах».

Студенти 2-Бс групи вивчали методи діагностики при інфекційних хворобах та закріплювали навички з основ медсестринства, що вивчали на першому курсі, такі як внутрішньовенні та внутрішньошкірні ін’єкції, проводили опитування пацієнтів, ставили сестринський діагноз, складали план медсестринських втручань та інше.

На занятті викладачі використовували такі методи навчання, як бесіда, практичний тренінг, демонстрація, показ, вирішення тестових завдань, робота в «малих групах», «робота в парах», вирішення навчальних ситуацій.