Відкрите бінарне лекційне заняття на тему

18.10.2018 року викладачем неврології Новик О.В.та викладачем основ медсестринства Макаренко М.В. зі студентами 4Ас групи було проведене відкрите бінарне лекційне заняття на тему: «Медсестринський процес при вивченні хвороб периферичної нервової системи».

Вивчення захворювань периферичної нервової системи не тільки важлива медична проблема, але і соціальна. У структурі неврологічних захворювань дорослого населення хвороби пери­фе­ричної нервової системи складають 48%. У загальній структурі хвороби периферичної нервової системи займають третє місце після гострих респіраторних інфекцій та травматизму. Кожна людина протягом життя хоча б один раз відчувала біль у спині. Майже половина дорослого працездатного населення страждає від болю вертеброгенного походження. Тому вивчення етіології, патогенезу, клініки, діагнос­тики, лікування, профілактики цих захворювань сприятиме їх зниженню, що має велике суспільне значення.

В ході практичного заняття застосовувалися різноманітні сучасні освітні технології: методи проблемного та проектного навчання, мозкового штурму, методичні прийоми «Фішбоун», «Ромашка Блума», робота в малих групах, самостійна робота з різними джерелами інформації; самостійна робота з отриманням випереджувальних завдань; імітаційне моделювання, створення спільного проекту (формування етапів плану медсестринського догляду для пацієнта із захворюваннями ПНС).

Застосування цих методів було орієнтовано на формування у студентів спеціальності сестринська справа клінічного мислення та здатності планувати медсестринський процес при неврологічних захворюваннях.