НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ  ЯК СКЛАДОВА ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ

Викладачами циклової комісії науково-природничих дисциплін було проведено конференцію науково-дослідницьких робіт студентів (НДРС) на якій зі своїми роботами виступили студенти:

  • Тарабарова Лариса (3-Ас) «Вплив інформаційних технологій на організм людини» (керівник Коленченко О.А.);
  • Сенько Віктор (1Бс) «Дослідження індексу маси тіла (ІМТ) серед студентів Новгород-Сіверського медичного училища» (керівник Бурико О.М.);
  • Селезень Аліна (2Аф) «Роль фіксованих комбінацій препаратів у лікуванні артеріальної гіпертензії» (керівник Гудлевський П.С.)

Необхідність проведення науково-дослідницької діяльності студентів в системі підготовки фахівців середньої ланки продиктована вимогами нинішньої ринкової економіки до випускників навчальних закладів, коли роботодавець вимагає від новоспеченого фахівця вмілого вирішення найрізноманітніших виробничих ситуацій. Підготовка такого фахівця можлива лише при впровадженні в навчальний процес науково-дослідної діяльності. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що науково-дослідна робота студентів є невід’ємним елементом навчального процесу, який формує професійну компетентність майбутнього фахівця.