Відкрите заняття з медичної інформатики

Викладачем медичноi iнформатики Iриною Миколаiвною Піскун-Сулiм було проведено вiдкрите лекцiйне заняття для студентiв 2-го курсу спецiалiзацii Сестринська справа. На якому вони мали можливiсть ознайомитись з електронними таблицями та iх можливостями у створеннi медичноi документацii та аналiзу даних. Завдяки вiзуалiзацii змiсту заняття та доброзичливiй атмосферi викладачу вдалося розвинути спецiальнi та загальнi компетентностi студентiв з даноi теми.