Методичні рекомендації

Компетентнісний підхід в освіті як основа її реформування: суть, проблеми, перспективи

1)РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ

1)10 YouTube каналів для дистанційного навчання

2) Сервіси дистанційного навчання для вчителів

3) Електронна медіатека

4) 35 інструментів для дистанційного навчання

Використання інноваційних та інтерактивних технологій як пріоритетного напряму у навчальному процесі

ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ

Реалізація навчально-методичної проблеми: здобутки, проблеми, перспективи

ОПИС КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗАНЯТТЯ

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ РІЗНИХ ТИПІВ ЗАНЯТЬ

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ЗАНЯТТЯ