Випускаюча циклова комісія  професійної та практичної підготовки спеціалізації Лікувальна справа

Випускаюча циклова комісія  професійної та практичної підготовки спеціалізації Лікувальна справа

Методична проблема циклової комісії

«Забезпечення якості професійної освіти шляхом підвищення педагогічної майстерності викладачів та застосування інноваційних технологій»

Основними завданнями циклової комісії є:

  • Підвищувати ефективність викладання шляхом широкого використання сучасних інформаційних та особистісно-орієнтованих педагогічних технологій навчання.
  • Удосконалювати критерії та норми оцінювання навчальних досягнень студентів, відповідно до системи організації навчального процесу.
  • Продовжувати пошук шляхів і методів розвитку та становлення кожної особистості майбутнього фахівця, конкурентноспроможного в умовах сьогодення.
  • Пошук та впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної пізнавальної, навчально-дослідницької діяльності студентів.
  • Продовжувати вивчення основ педагогіки і психології, вироблення і впровадження системи роботи з обдарованими студентами, сприяти розвитку їх здібностей та навчання студентів з особливими потребами.