Випускаюча циклова комісія  професійної та практичної підготовки спеціалізації Лікувальна справа

Голова комісії

Білоіваненко С.В. – викладач внутрішньої медицини, сімейної медицини, спеціаліст першої категорії. Працює над методичною проблемою «Компетентністний підхід як умова формування пізнавальної самостійності студентів у вивченні внутрішньої медицини»

 

 

 

 

Склад комісії:

Никифоренко Т. В. – викладач репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, спеціаліст вищої категорії. Працює над методичною проблемою: «Використання інноваційних методів при викладанні репродуктивного здоров’я та планування сім’ї»

 

 

 

 

 

Косачова Л.М. – викладач догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки, спеціаліст першої категорії. Працює над методичною проблемою «Використання інноваційних технологій навчання для формування та розвитку життєвих компетентностей при вивченні догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки».

 

 

 

 

Демиденко П.Т. – викладач хірургії, спеціаліст ІІ категорії Працює над методичною проблемою «Використання інформативно-комунікативних технологій при викладанні хірургії»

 

 

 

 

 

Лінчевська Н. Г. – викладач педіатрії, спеціаліст Працює над методичною проблемою «Застосування інноваційних технологій, необхідних для формування системи компетенцій молодших спеціалістів в процесі вивчення педіатрії»

Кравченко Н. М. – викладач акушерства і гінекології, спеціаліст ІІ категорії. Працює над методичною проблемою: «Розвиток комунікативних компетентностей на заняттях з акушерства та гінекології»

Крутенко М.І. – викладач офтальмології, спеціаліст.

Недашківський А.Л. – викладач геронтології, геріатрії та паліативної медицини, спеціаліст.

Халепа О.Ф. – викладач анестезіології та реаніматології, спеціаліст.

Гащенко Ю.С. – викладач оториноларингології, спеціаліст.

Хворост О.О. – викладач психіатрії та наркології, спеціаліст.

 

Методична проблема комісії:

“Використання інформаційних технологій навчання в процесі формування професійних вмінь і навичок та формування соціально-мобільної особистості”

Основні напрями роботи циклової комісії:

1.Удосконалення та систематизація інформаційних технологій.

2.Підвищення якості знань студентів шляхом удосконалення та впровадження сучасних методів навчання.

3.Удосконалення системи рейтингового оцінювання рівня знань та вмінь студентів.

4.Реалізація заходів щодо ліквідації недоліків, виявлених в ході проведення державних іспитів.

5.Підвищення якості виконання практичних навичок, тренінгових занять, системи ситуативного моделювання.

6.Систематизація базового рівня підготовки спеціалістів згідно Галузевих Стандартів вищої освіти України.

7. Вивчення наказів МОЗ України та впровадження їх в навчальний процес.

8. Вивчення досвіду роботи кращих викладачів.

9. Організація творчої та пошукової роботи.

10. Удосконалення роботи з обдарованими студентами.

11. Розвиток творчої активності викладачів, професійної компетентності, відповідальності за результати своєї праці.

Основні здобутки циклової комісії:

Основні питання, що стоять на контролі циклової комісії: підвищення якості знань студентів шляхом упровадження інформаційно-комунікативних технологій, залучення  здібних студентів до розв’язання наукових проблем, що реалізуються в навчальному процесі та в позанавчальний час, удосконалення комп’ютерних методів контролю знань, педагогічна підтримка обдарованих студентів, формування ключових професійних компетентностей. Велика увага приділяється підготовці до державного комплексного ліцензійного іспиту Крок М, яка проводиться протягом всього навчального року в режимі контролю і навчання. Широке застосування інтеграційних процесів (бінарні заняття, пошуково-дослідницька робота студентів) сприяє підвищенню мотивації  навчальної діяльності студентів та якості знань.

У рамках школи педагогічної майстерності було проведено ряд засідань  та відкритих занять по виробленню основних напрямків роботи педагогічного колективу щодо підвищення якості освіти шляхом упровадження інформаційних технологій, продемонстровані можливості сучасної лекції у ВНЗ. Викладачі циклової комісії застосовують інтерактивні методи навчання, що сприяють підвищенню ефективності занять та якості знань студентів

Викладачі ЦК постійно працюють над підвищенням педагогічної майстерності, ведуть науково-дослідну роботу, беруть участь у конференціях різного рівня; за активну й творчу педагогічну діяльність, компетентність і професійну майстерність вони були нагороджені грамотами та листами подяки міського та обласного рівнів, мають сертифікати учасників всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Все це свідчить про те, що в училищі створена творча атмосфера для професійного зростання викладачів. А їх професійні досягнення  підкреслюють рівень їх можливостей по створенню комфортних умов для навчання і виховання студентів, забезпечення високого рівня професійної підготовки, розвитку їх творчості та формування особистісних якостей.