Циклові комісії

 Циклова комісія  загальноосвітньої підготовки

Методична проблема,  над якою працює циклова комісія загальноосвітніх дисциплін:

«Застосування інноваційних технологій навчання, необхідних для формування системи компетенцій молодшого спеціаліста в процесі вивчення загальноосвітніх дисциплін»

 

 

 

 

Циклова комісія  природничо-наукової підготовки

Методична проблема комісії:
«Застосування інноваційних технологій навчання, необхідних для формування системи компетенцій молодшого спеціаліста в процесі вивчення науково-природничих дисциплін»

 

 

Циклова комісія  практичної та професійної підготовки

Методична проблема комісії:

«Використання інформаційних технологій в процесі формування професійних вмінь і навичок та виховання соціально-мобільної особистості»

 

Циклова комісія  гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Методична проблема циклової комісії

«Реалізація психолого-педагогічних засобів, розвиток творчих здібностей студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності»

Методичне об’єднання керівників навчальних груп

Голова методичного об’єднання:  Половець В.І.