Циклова комісія  гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Голова комісії

 

Олійник В.Г. – викладач історії України та основ економічної теорії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Працює над реалізацією індивідуальної методичної проблеми «Реалізація психолого-педагогічних та методичних засобів для розвитку творчих здібностей студентів на інтегрованих заняттях».

 

 

 

Склад комісії:

 

Довгорук Л.П. – викладач англійської мови за професійним спрямуванням, спеціаліст вищої категорії. Працює над реалізацією індивідуальної методичної проблеми «Використання інтерактивних технологій як необхідного чинника формування загальнокультурних, соціально-активних та творчих компетентностей студентів на заняттях іноземної мови».

 

 

 

 

Кисляк О.Ю. – викладач фізичного виховання, спеціаліст І категорії. Працює над реалізацією індивідуальної методичної проблеми «Використання різних форм і методів навчальної діяльності, формування свідомого ставлення студентів до власного здоров’я».

 

 

 

 

Половець В.І. – викладач основ філософських знань, спеціаліст вищої категорії.

Працює над реалізацією індивідуальної методичної проблеми «Формування інноваційної культури викладача через нетрадиційні форми методичної роботи».

 

 

 

СорокінВ. В. – викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії. Працює над реалізацією індивідуальної методичної проблеми «Методика визначення та індивідуального дозування фізичних навантажень студентів на заняттях фізичного виховання».

 

 

 

 

 

Юдицька З.Я. – викладач основ права, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Працює над реалізацією індивідуальної методичної проблеми «Виховний захід як засіб підвищення ефективності вивчення правозна

 

 

 

 

Методична проблема циклової комісії

«Реалізація психолого-педагогічних засобів, розвиток творчих здібностей студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності»

Основними завданнями циклової комісії є: оптимізація викладання гуманітарних та соціально-економічних дисциплін відповідно до нових навчальних планів та широке використання новітніх педагогічних технологій, формування розвиненої, соціально-активної особистості, яка долучається до загальнолюдських цінностей, досягнень світової культури, сприймає ідеали гуманізму і демократії, активно бере участь у перетворенні суспільства з почуттям відповідальності за свою долю, а також долю своєї країни.

Зміст роботи циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

1.Забезпечення виконання навчальних планів і навчальних дисциплін.

2. Розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, індивідуальних планів викладачів, робочих навчальних програм, планів роботи кабінетів, предметних гуртків, спортивних секцій.

3. Обговорення і затвердження комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін.

4. Застосування комп’ютерних та інших сучасних технологій у навчальному процесі.

5.Розгляд і обговорення підготовлених навчальних посібників, навчально-методичної літератури, методичних розробок, складання на них відгуків, рецензій.

6. Контроль та аналіз знань студентів.

7.Керівництво дослідною та науковою роботою, технічною творчістю студентів.

8. Організація самостійної роботи студентів.

9. Організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсів, виставок творчих робіт студентів.

10. Проведення профорієнтаційної роботи.

11. Організація підвищення кваліфікації викладачів циклової комісії.

12. Активізація та розширення спектру видавничої діяльності викладачів.

13. Участь у виховній роботі студентів.

14. Удосконалення матеріально-технічної бази навчального закладу.