Списки рекомендованих до зарахування

                                                                               Затверджено

                                                                               Рішенням приймальної комісії

                                                                               Протокол №15 від 09.08.2018 р.

Список рекомендованих до зарахування

Форма навчання: Денна

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти

Шифр та назва спеціальності: 223 Медсестринство

Спеціалізація: Сестринська справа

Бюджет

П.І.П.

Конкурсний бал

Примітка

Загальний конкурс

Сенько В.М.

513.00

 
Риковська С.М.

497.00

 
Сироватко В.В.

446.00

 
Пустовойт Є.В.

445.00

 
Чернишова С.В.

442.00

 
Примак В.С.

434.00

 
Тяптіна І.С.

429.00

 
Шашков В.О.

421.00

 
Лепень Я.М.

420.00

 
Лавицька К.Ю.

414.00

 
Козлова Д.М.

412.00

 
Неживець В.О.

409.00

 
Кугук А.О.

404.00

 
Самойлович В.О.

390.00

 
Сулім П.Ю.

386.00